top of page

COMMUNITY PROJECT

In Nederland wonen naar schatting rond 5000 Yezidis. Door de schrijnende situatie in Syrïe en Irak, neemt dit aantal toe. Vooral in de afgelopen 5 jaar zijn er veel Yezidis naar Nederland gevlucht opzoek naar een veilige thuis. In samenwerking met o.a. stichtingen zoals NIDOS probereert NL Helpt Yezidis pleeggezinnen voor Yezidi kinderen te vinden, voedsel te kopen voor mensen, kleding brengen en assistentie als het gaat om toegang tot trauma en medische hulp.

Echter, asiel advocaten waarschuwen dat Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) Yezidis terugstuurt naar de tenten in Koerdische regio's, ten noorden van Irak. Tegen dit beleid van IND heeft Wahhab en andere Yezidi gedemonstreerd. Hoewel IND zegt geen Yezidis meer terug te sturen, krijgen we regelmatig mails en berichten overal uit het land die erop duiden dat er nog steeds Yezidi vluchtelingen zijn die dreigen te worden uitgezet. 

Met dit project wilt NL Helpt Yezidis team zoveel mogelijk Yezidi nieuwkomers in Nederland helpen, denk aan bijvoorbeeld .

Asiel gerelateerde issues

hvyJTaGhXzCaVa-v_format=jpg&name=large.jpg

De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) wordt bekritiseerd vanwege het terugsturen van Yezidi-vluchtelingen naar de Koerdische regio, wat heeft geleid tot protesten en verontwaardiging. Yezidi's hebben in het verleden ernstige vervolging en genocide ervaren, waardoor er bezorgdheid is over hun veiligheid bij terugkeer. Bovendien hebben veel Yezidi-vluchtelingen te maken met trauma en hebben ze specifieke ondersteuning nodig.

 

Ondanks beweringen van de IND dat ze geen Yezidi's meer terugsturen, zijn er nog steeds meldingen van dreigende uitzettingen. Dit onderstreept de behoefte aan voortdurende monitoring en aandacht voor de situatie van Yezidi-vluchtelingen. De protesten laten zien dat er groeiend bewustzijn en verzet is tegen dit beleid, en er moet zorgvuldig worden gekeken naar de individuele asielaanvragen van Yezidi-vluchtelingen met aandacht voor hun specifieke situatie en behoeften.

Support Yezidi Community Project

Met uw donatie kunen we meer Yezidi vluchtelingen steunen. 

bottom of page