top of page
Zoeken

Internationale Dag voor de Mensenrechten: het verhaal van de Yezidi's

Bijgewerkt op: 10 dec. 2021

Wat zijn mensenrechten en waar staat International dag voor de mensenrechten voor?

Vandaag, 10 december, is de Internationale Dag van de Mensenrechten. Het is de dag dat in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Verenigde Naties (VN).

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens, want menserechten zijn universeel. Deze rechten beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Iedere mens heeft recht op een veilig huis, zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden, genoeg te eten en het recht om te zijn wie zij/hij wilt zijn, ongeacht zijn of haar geaardheid, religie of huidskelur. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Echter, Mensenrechten zijn niet voor iedereen vanzelfsorekend. Daarom willen we op deze bijzondere dag het verhaal van Yezidi's, die te maken hebben gehad met één van de meest gruwlijke genocides in de historie van mensheid, onder de aandacht brengen.

Waarom is deze dag belangrijk voor Yezidi’s

Inmiddels is het meer dan zeven jaar geleden dat de genocide van ISIS op de Yezidis begon. Toch zijn er nog steeds meer dan 250.000 Yezidi's ontheemd zonder veel hoop om naar huis terug te kunnen, omdat hun dorpen zijn verwoest en de dreiging van ISIS nog steeds in de lucht hangt.

Veel ontheemde Yezidi's leven in kampen in Noord-Irak, waar de levensomstandigheden verschrikkelijk zijn. De kampen zijn vaak overbevolkt en onhygiënisch en de meeste mensen wonen in provisorische huizen van modderstenen en dekzeilen, die vatbaar zijn voor brand. Ze zijn afhankelijk van hulp van buitenaf, maar hebben nog steeds een groot gebrek aan basisvoorzieningen zoals schoon water.

Ook zijn de mensen getraumatiseerd door wat hun is aangedaan, en ze hebben vaak geen toegang tot steun voor hun emotionele en mentale gezondheid, dus de suïcidecijfers zijn hoog. Dat is de reden waarom sommige mensen op Twitter de hashtag #Yazidigenocide gebruiken om te herdenken wat er is gebeurd en om de aandacht te vestigen op wat er nog steeds met de Yezidi's gebeurt. Maar enig toekomst perspectieve voor hen, ontbreekt nog altijd.
Yezidi's hebben recht op hulp vanuit Nederland

‘Als je de Jezidi’s niet meer wilt helpen, wie dan nog wel?‘ Tineke Celen, Stichting Vluchteling.

Bij de genocide op de Yezidi's zijn er Nederlandse daders bij betrokken. Toch heeft de Nederlandse regering nog niks gedaan om de slachotoffers van Nederlandse daders te helpen. Dit ondanks de recent erkenning van de #Yazidigenocide door de Tweede Kamer.

Nederland doet wel mee aan het gerichte hervestigingsprogramma van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, maar het kabinet wil nog geen tijdelijke humanitaire toelatingsprogramma’s. Terwijl Duitsland, Frankrijk en Canada dat soort speciale programma’s wel hebben opgezet.

Journalist Brenda Stoter, die een boek schreef over de genocide op de Yezidi’s, is teleurgesteld, twittert ze. ‘In Nederland is geen plek voor een paar getraumatiseerde Jezidi-vrouwen en kinderen, zelfs niet voor pak ‘m beet 20 mensen. Zelfs niet als ze jarenlang door IS verkocht en verkracht zijn. Zelfs niet als ze al jaren in een tentje wegkwijnen.’

Een motie ingediend door de SP-kamerlid Jasper van Dijk om alsnog een tijdelijk humanitaire hervestigingsprogramma op te zetten om een aantal Yezidi vrouwen en kinderen naar Nederland te brengen voor trauma behandeling, zoals dat in veel buurlanden al jaren het geval is, komt volgende week in stemming.Stichting NL Helpt Yezidi's biedt al jaren steun aan Yezidi slachotoffers. Doneer hier & help mee, want Yezidi's hebben onze hulp nodig.

コメント


bottom of page