top of page
Zoeken

Persbericht: NL Helpt Yezidi's uit grote zorgen over besluit om Yezidi's niet langer als kwetsbare groep te erkennen.Amsterdam, 5 juli 2024 – Stichting NL Helpt Yezidis uit diepe bezorgdheid over het recente besluit van het Nederlandse ministerie om Yezidi's niet langer als kwetsbare groep te erkennen. Dit besluit staat haaks op de internationale erkenning van de genocide op Yezidi's door Nederland en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid om hen te beschermen en te ondersteunen.


Erkenning van genocide en internationale verantwoordelijkheid

In 2021 erkende de Nederlandse Tweede Kamer de misdaden van terreurbeweging Islamitische Staat tegen de Yezidi-gemeenschap als genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Deze erkenning was een belangrijke eerste stap richting gerechtigheid voor de slachtoffers van de genocide in 2014, waarbij duizenden Yezidi's werden vermoord, ontvoerd en tot slaaf gemaakt.


De internationale gemeenschap, inclusief Nederland, heeft de plicht om de overlevenden te beschermen en te ondersteunen, zoals vastgelegd in het Genocideverdrag van de Verenigde Naties, artikel II en III.


Toenemende haatspraak en discriminatie

Since June 2023, there has been a significant increase in hate speech against the Yezidi community across Iraq. This wave of radical hate speech, sparked by a false accusation of burning a mosque in Sinjar, has spread rapidly, even reaching and being promoted in Egypt, seriously endangering safety and well-being of the Yezidi community in Iraq. Volgens de Masarat Foundation werden er meer dan 4 miljoen incidenten van haatspraak gemeld in minder dan een maand, voornamelijk afkomstig uit moskeeën in Irak.


Mentale gezondheid en zelfmoordcijfers

De voortdurende discriminatie heeft een verwoestende impact op de mentale gezondheid van Yezidi's, met hoge zelfmoordcijfers in zowel vluchtelingenkampen als in de bredere gemeenschap. Tien jaar na de genocide zijn nog steeds meer dan 2700 Yezidi's vermist of gegijzeld door IS in Syrië, Irak en Turkije.


Turkse Bombardementen

Sinds 2015 hebben Turkse militaire operaties in de regio Sinjar regelmatig geleid tot burgerdoden onder Yezidi's. Deze incidenten benadrukken de voortdurende gevaren voor Yezidi's, zelfs buiten vluchtelingenkampen.


Noodzaak voor internationale rechtvaardigheid

Het Nederlandse regeerakkoord roept op tot het oprichten van een internationaal tribunaal voor de berechting van ISIS-misdaden, waaronder genocide. Dit initiatief is dringend nodig om gerechtigheid te bieden aan de slachtoffers en straffeloosheid te bestrijden. Nederland moet zijn verantwoordelijkheid nemen in het beschermen van de rechten en het welzijn van de Yezidi-gemeenschap.


Oproep tot Actie

Stichting NL Helpt Yezidi's roept de Nederlandse overheid op om het besluit om Yezidi's niet langer als kwetsbare groep te erkennen, te heroverwegen. Het bieden van bescherming en ondersteuning aan de overlevenden van genocide is een internationale verplichting die niet genegeerd mag worden. Daarnaast moet Nederland zich inzetten voor de oprichting van een internationaal tribunaal om de daders van deze gruwelijke misdaden ter verantwoording te roepen.


Einde Persbericht


Voor meer informatie of persgerelateerde vragen, kunt u contact met ons opnemen via contact@nlhelptyezidis.org.
---


Dit persbericht bevat de toevoeging van de erkenning van de genocide door Nederland, zoals aangegeven in recente bronnen.


Comentários


bottom of page