top of page
Zoeken

Persbericht: 'Historische stap naar gerechtigheid voor Yezidi-slachtoffers in nieuw regeerakkoord'
Datum: 17 mei 2024


Plaats: Den Haag, Nederland


NL Helpt Yezidis verwelkomt de historische stap richting gerechtigheid voor Yezidi-slachtoffers.


NL Helpt Yezidis verwelkomt het feit dat in het nieuwe regeerakkoord is overeengekomen om het initiatief te nemen voor de oprichting van een internationaal tribunaal dat de misdrijven van IS (Da’esh), waaronder genocide, zal berechten. Deze stap is een cruciaal moment voor de slachtoffers van de gruweldaden die IS heeft begaan tegen de Yezidi-gemeenschap sinds 2014.

Uit het regeerakkoord: Nederland neemt het initiatief tot oprichting van een internationaal tribunaal voor de berechting van misdrijven (waaronder genocide) door IS (Da’esh).

Deze stap volgt op de erkenning door het Nederlandse parlement in 2021 van de genocide op de Yezidi’s door IS, wat een belangrijke eerste stap richting gerechtigheid markeerde.


Uit recent onderzoek van Argos, uitgevoerd door journalisten Thijs Broekkamp en Ellen van den Berg, blijkt dat Nederlandse staatsburgers betrokken waren bij de genocide en het tot slaaf maken van Yezidi’s in Syrië en Irak. Dit onderstreept de noodzaak van gerechtigheid en ondersteuning voor de slachtoffers.


Daarnaast zal voor het eerst na de zomer een Nederlandse IS-strijder voor de rechter verschijnen voor het tot slaaf maken van een Yezidi-vrouw in Syrië. Deze ontwikkeling benadrukt dat de betrokkenheid van Nederlandse uitreizigers bij de genocide op Yezidi’s niet kan worden uitgesloten.


Deze ontwikkeling is ook opgenomen in het nieuwe regeerakkoord, waarin Nederland zich toewijdt aan de oprichting van een internationaal tribunaal voor de berechting van misdaden door IS.


NL Helpt Yezidis blijft zich inzetten voor de rechten en ondersteuning van de Yezidi-gemeenschap. We hopen dat deze historische stap van de Nederlandse regering zal leiden tot daadwerkelijke gerechtigheid en hulp voor de slachtoffers. NL Helpt Yezidis is bereid om samen te werken met de regering om naar mogelijkheden te kijken en goede contacten te onderhouden met de Yezidi-gemeenschap, zowel hier als in het buitenland.


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 


Team NL Helpt Yezidis


Comments


bottom of page