Yezidis: The forgotten people
of an unforgettable story - NL Helpt Yezidi's

NL Helpt Yezidi's
HELP ONS YEZIDIS STEUNEN

Stichting NL helpt Yezidis is opgericht in 2014 met als doel het bieden van directe hulp aan Yezidische vluchtelingen in - en buiten Noord-Irak.
WAAROM?

Yezidisme is een ethnisch en monotheistisch ‘volksreligie’. De Yezidis, ook wel Yazidis of Ezidis genoemd, geloven in de god Yazdan (Ezid), de schepper van de wereld, en in de Pauwenengel 'Melek Taus', de voornaamste van de zeven aartsengelen die de wereld besturen.

Yezidi’s zijn georganiseerd in een ‘endogamisch systeem’ van lagen van kasten: je wordt geboren als Yezidi. Bekeren tot het geloof is niet mogelijk. Yezidis zijn niet islamitisch noch christelijk.

000_nic6358574-cropped-640x400-1.jpg

Het Yezidisme bestaat al langer dan 4000 jaar. De oorsprong komt uit het Mesopotamië, het land tussen de twee riveren Tigris & Eufraat. Het doopsel en het geloof in reïncarnatie hebben ze overgenomen uit respectievelijk het christendom en het hindoeïsme. Hierdoor wordt het volk al eeuwen opgejaagd. In 2014 zijn de Yezidis door de Islamitische Staat (IS) met geweld verjaagd uit hun steden en dorpen in Noord-Irak, veelal met tienduizenden tegelijk.

Jonge meisjes en vrouwen werden ontvoerd, verkracht en als slavin verkocht aan IS-rebellen. Mannen, ouderen en jongens werden gevangen genomen en vermoord. Kinderen raakten wees en ontheemd en hen werd elke kans op normaal leven ontnomen. U herinnert zich vast nog wel de schokkende beelden van duizenden Yezidis die in augustus 2014 in paniek de berg Sinjar op vluchtten. Dagelijks tekent de internationale pers zulke gruwelverhalen op. Ook nu leven vele Yezidis nog onder erbarmelijke omstandigheden in UN-tentenkampen in Turkije, Syrië en Irak.

Het goede werk van Wahhab Hassoo inspireerde een aantal mensen in Velp, Arnhem en Rozendaal om hem te helpen met zijn missie en deze uit te breiden. De oprichting van Stichting NLhelptYezidis maakt goede coördinatie van hulp en fondsenwerving eenvoudiger.
Inmiddels ondersteunt een aantal vrijwilligers met uiteenlopende professionele achtergronden Wahhab en zijn familie bij hun hulp aan achtergebleven lotgenoten. Zij maken voor de gevluchte Yezidis in Irak al echt een verschil, maar er is nog zo ontzettend veel te doen!

Stichting NL helpt Yezidis is door de Nederlandse Staat aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Bent u benieuwd naar wat we doen of wilt u ons helpen? Kijk dan op onze ”wat we doen” pagina of neem contact met ons op.

DE YEZIDISCHE VLUCHTELING WAHHAB HASSOO

still-wahhab.jpg-1-1024x576.jpeg

Europa heeft vele Yezidische vluchtelingen opgevangen. Inmiddels wonen er vele duizenden vluchtelingen in Nederland en Duitsland. Door het intensieve contact met één van hen is Stichting NL helpt Yezidis ontstaan.

Wahhab Hassoo, een gevluchte Yezidi tiener, inspireerde ons destijds tot de oprichting van de Stichting. Hij woont sinds 2012 met zijn familie (vader, moeder, een zus en twee broers) in Nederland. Wahhab is een bijzondere en getalenteerde jonge man. Terwijl veel van zijn klasgenoten zich op de middelbare school druk maakten over uitgaan, huiswerk en de nieuwste smartphone, werkte hij zich – buiten schooltijd – in het zweet om kleding en middelen in te zamelen voor vluchtelingen in Noord-Irak en probeerde hij via de media aandacht te vragen voor de situatie in zijn thuisland.

Dit heeft geresulteerd in vele media optredens in- en buiten Nederland. Inmiddels studeert Wahhab Mondiale Politiek aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Hij werkt aan een carrière in de politiek en internationale betrekkingen. Daarnaast is hij uitgegroeid tot een van de boegbeelden van de Nederlands Yezidi-gemeenschap.

In september 2014 is Wahhab Hassoo met een cameraploeg van de EO teruggegaan naar Irak, voor een reportage over de angst en de erbarmelijke leefomstandigheden van zijn familie en zijn geteisterde volk. Deze documentaire vindt u hieronder.

Hieronder vindt u de EO documentaire over Wahhab opzoek naar zijn familie in Koerdistan

IN DE MEDIA

Reuters_Logo.svg.png
Knipsel.PNG
De Volkstrant.PNG
1200px-Logo_rijksoverheid_met_beeldmerk.svg.png
1280px-NOS_logo.svg.png
trouw.PNG
unnamed.png
logo_gelderland_light_bg.png
nc45mei-cmyk.png
logo_web_2019_en.png
vrij-links.png
HcKW-logo.png
Logo de Gelderlander.png
Knipsel.PNG
Knipsel.PNG

International
Partners

NI.PNG
YLN.PNG
rs=w_320,h_300,cg_true.webp
rs=w_300,h_300,cg_true.webp
rs=w_533,h_159,cg_true.webp