top of page

Protesten tegen IND's beleid van terugsturen van Yezidis naar Koerdische regio.

91c21905-7b8f-4a14-af2f-af39214f0311.jpg

De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) wordt bekritiseerd vanwege het terugsturen van Yezidi-vluchtelingen naar de Koerdische regio, wat heeft geleid tot protesten en verontwaardiging. Yezidi's hebben in het verleden ernstige vervolging en genocide ervaren, waardoor er bezorgdheid is over hun veiligheid bij terugkeer. Bovendien hebben veel Yezidi-vluchtelingen te maken met trauma en hebben ze specifieke ondersteuning nodig. Ondanks beweringen van de IND dat ze geen Yezidi's meer terugsturen, zijn er nog steeds meldingen van dreigende uitzettingen. Dit onderstreept de behoefte aan voortdurende monitoring en aandacht voor de situatie van Yezidi-vluchtelingen. De protesten laten zien dat er groeiend bewustzijn en verzet is tegen dit beleid, en er moet zorgvuldig worden gekeken naar de individuele asielaanvragen van Yezidi-vluchtelingen met aandacht voor hun specifieke situatie en behoeften.

Wij als organisatie zetten ons in voor de ondersteuning van ongedocumenteerde Yezidi-vluchtelingen, en we werken samen met Kansfonds om hen te helpen bij het vinden van tijdelijk onderdak. Ons doel is om deze kwetsbare groep mensen te voorzien van een veilige en beschermende omgeving terwijl ze hun leven weer proberen op te bouwen.

Op dit moment voeren we ons werk op kleine schaal uit vanwege een tekort aan financiële middelen en vrijwilligers. We willen onze inspanningen echter graag uitbreiden om meer mensen te kunnen helpen. Daarom hebben we de steun van mensen zoals jij nodig.

Onze missie: Ondersteuning van ongedocumenteerde Yezidi-vluchtelingen

Asiel advocaten waarschuwen: Nederland zet Yezidis uit.

Recentleijk waarschuwden asiel advocaten dat Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) Yezidis terugstuurt naar de tenten in Koerdische regio's, ten noorden van Irak. Tegen dit beleid van IND heeft Wahhab Hassoo en andere Yezidi gedemonstreerd. Hoewel IND zegt geen Yezidis meer terug te sturen, krijgen we regelmatig mails en berichten overal uit het land die erop duiden dat er nog steeds Yezidi vluchtelingen zijn die dreigen te worden uitgezet.

Een van de manieren waarop je ons kunt helpen, is door een donatie te doen. Jouw financiële bijdrage stelt ons in staat om de nodige middelen en voorzieningen te bieden aan de Yezidi-vluchtelingen. Met jouw hulp kunnen we hen een veilige plek bieden waar ze kunnen rusten, zich kunnen herstellen en de eerste stappen kunnen zetten richting een betere toekomst.

Daarnaast verwelkomen we ook vrijwilligers die bereid zijn hun tijd en vaardigheden te delen. Samen kunnen we een verschil maken in het leven van deze mensen door hen te voorzien van de benodigde ondersteuning en begeleiding.

Bij Stichting NL Helpt Yezidis geloven we in de kracht van gemeenschap en solidariteit. Samen met Kansfonds streven we ernaar om het leven van Yezidi-vluchtelingen te verbeteren en hen hoop te geven voor de toekomst. Maar dit kunnen we niet alleen. We hebben jouw hulp nodig om ons werk voort te zetten en uit te breiden.

Jouw donatie maakt een verschil en geeft hoop aan degenen die het het hardst nodig hebben.

Kansfonds-groen-1600px.png

Hoe jij kunt helpen: Doneren en vrijwilligerswerk

Kansfonds en Stichting NL Helpt Yezidis hebben een waardevolle samenwerking opgebouwd om onderdak te regelen voor ongedocumenteerde Yezidi-vluchtelingen. Kansfonds speelt een cruciale rol door financiële steun te bieden aan Stichting NL Helpt Yezidis, waardoor ze in staat zijn om tijdelijk onderdak te bieden aan deze kwetsbare groep mensen. Door deze samenwerking kunnen beide organisaties hun inspanningen vergroten en meer ongedocumenteerde Yezidi-vluchtelingen helpen. Het doel is om hen een veilige en beschermende omgeving te bieden waarin ze hun leven weer kunnen opbouwen. Dankzij de steun van Kansfonds en de inzet van Stichting NL Helpt Yezidis kunnen er concrete stappen worden gezet om de situatie van ongedocumenteerde Yezidi-vluchtelingen te verbeteren en hen hoop te geven voor de toekomst.

Samenwerking met Kansfonds

''Het is absurd en te gek voor woorden dat overlevenden van een genocide terug worden gestuurd naar de tenten kampen, terwijl de misdadigers worden opgevangen''  

Wahhab Hassoo, mede-oprichter en directeur NL Helpt Yezidis

bottom of page